×

Anna Jansson

VD/Projektutvecklare

Projektutvecklare och arbetar främst med InnoBos egenutvecklade projekt. Hjälper externa kunder med förfrågningsunderlag, projektledning etc.

Fredrik Ahl

Affärsutvecklare

Vår nätverkande initiativtagare med många järn i elden. Affärsutvecklare med flerårig kunskap från byggbranschen. Bistår externa kunder med byggledning.

Emma Ström

Ekonomiansvarig

Emma ansvarar för ekonomin i InnoBos bolag i koncernen. Allt från den löpande bokföringen och projektredovisning till årsbokslut.

Madelene Kjellman

Projektutvecklare

Madelene är projektutvecklare och ansvarar även för marknad och kommunikation. Kundansvarig i våra egenutvecklade bostadsprojekt.

Peter Jansson

Entreprenör

Tidigare ägare av GUJA Riv- och Håltagning. Peter är vår idéspruta med stor erfarenhet av företagande.

kontakt

Vill du veta mer om oss, eller något av våra projekt?

InnoBo

Drottninggatan 36

702 10 Örebro

info@innobo.se

Barnsupporter Företag Webbknapp